BIOLOGI

En tomat bliver ikke til en tomat medmindre tomatblomsten bliver bestøvet. Til at hjælpe med bestøvningen har vi humlebier. De bor i stader i drivhuset, og vi huser ca. 20.000 bier på en sæson.

Biologisk bekæmpelse

Skadedyr kan ikke undgås i væksthuse, og mange af de skadedyr, vi har, kommer ind udefra. Det er fx spindemider, bladlus, hvide fluer (mellus) og minérfluer.

Dertil bruger vi biologisk bekæmpelse, dvs. nyttedyr. Vores personale er i samarbejde med en konsulent oplært i at bekæmpe de forskellige skadedyr, og det er vigtigt at det bliver gjort korrekt, da det er forbundet med store omkostninger at bekæmpe biologisk.

Udover skadedyr har vi nogle svampe, der kan skade tomatplanterne. Disse er fx gråskimmel og meldug. Svampene bliver holdt nede ved omhyggelig plantepasning samt korrekt klimastyring.