VAND OG CO2

Vand

Vores vandforbrug er ca. 40.000 m3 pr år – af det får vi ca 50% fra regnvand som opsamles fra tagene, og opbevares i vores regnvandsbassiner. Derudover genbruger vi vores drænvand, som løber tilbage og renses. Dette giver også en besparelse på vores forbrug af gødning.

CO2

Planter lever af CO2. Vi får vores CO2 fra vores elproduktion, hvor det er et overskud, der i stedet for at skulle have været lukket ud af en skorsten, blæses ud i vores væksthuse.